React Advies en Training specialist trainingen Sociale veiligheid
React Advies & Training React Advies & Training React Advies & Training React Advies & Training React Advies & Training

React Advies en Training specialist op het terrein van Agressiehantering

Training - Agressiehantering bij React Advies en Training  

In diverse beroepen blijven medewerkers niet gespaard van klanten of personen die zich onbeschoft of zelfs agressief gedragen. Dit kan een directe relatie hebben tot de arbeidsvreugde. Niet zelden leiden deze situaties tot ziekteverzuim. Inzicht in het ontstaan van conflicten en de wijze waarop deze te voorkomen zijn, levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van uw medewerkers. In een compacte praktische training leren medewerkers vaardigheden, die hen in staat stelt te leren omgaan met ongewenst gedrag.
 

Doel:
Minder snel emotioneel worden
Grenzen bewaken en aangeven
Bewustwording van eigen gedrag
Deëscalerende gesprekstechnieken
Geweldsdreiging leren ombuigen
Uit de slachtofferrol treden
Regels zoveel mogelijk handhaven
Eigen kracht leren kennen


Werkwijze:Voor het oefenen van gespreks- en houdingsvaardigheden wordt een professionele rollenspelacteur ingezet. Videoanalyse kan een onderdeel van de training zijn. De training is gebaseerd op een realistische en een ruimschoots beproefde methode. Onze docenten hanteren meerdere leerstijlen in een training. Het beheersen van fysieke en mentale vaardigheden vergroot het zelfvertrouwen. Hierdoor ben je mentaal sterker en neemt de kans toe dat je in bedreigende, stressvolle situaties de rust kan bewaren en aangeleerde (deëscalatie)technieken kunt toepassen. Voor meer wetenschappelijke achtergrondinformatie bieden wij klanten ons extranet.


Inhoud:
Programma is interactief en kan onder meer bestaan uit:


Uitwisselen ervaringen
Emotie-thermometer
Agressiecyclus en vijf fases
Theorie vormen van agressie
Video analyses agressiebeelden
Veel oefeneningen gebaseerd op eigen casuïstiek
Inzet van een acteur
Opvang en nazorg na een incident
ABCD methodiek die wij met een partner hebben ontwikkeld


Voor wie:

Deze training is opgezet voor medewerkers die in hun werksituatie het risico lopen met ongewenst gedrag of met geweld geconfronteerd te worden.


Duur:

Basistraining 2 tot 4 dagdelen + optioneel een terugkomdagdeel Opfristraining 1 tot 2 dagdelen


Minimaal aantal personen:6
Maximaal aantal personen:12


Locatie:

In overleg met de opdrachtgever


Erkenning:

CRKBO, V&V en op aanvraag leraarregister


Uw investering:

Op basis van offerte


Terugkomsessie:

Ja, inbegrepen

 

Contactformulier